Persondatapolitik

I dette dokument beskrives hvordan LIEU-DIT ApS (“LIEU-DIT ApS”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig på LIEU-DIT ApS hjemmeside www.lieu-dit.dk (”hjemmesiden”).

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos LIEU-DIT ApS.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på hjemmesiden er LIEU-DIT ApS.

Indsamlede oplysninger samt formål

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

LIEU-DIT ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– Opretter en konto på vores hjemmeside
– Gennemfører et køb af vores produkter
– Tilmelder dig vores mailingliste for branchesmagninger (kun for engroskunder)
– Tilmelder dig vores nyhedsbrev

Vi registrerer alene oplysninger, du selv afgiver, f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, betalingsmåde, hvilke produkter du køber, dine ønsker for levering eller andre bemærkninger, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra du laver din ordre.

Formålet er at kunne levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder at kunne administrere din reklamationsret. Oplysninger om dine køb behandler vi også for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved dit køb registreres den brugte IP-adresse for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svindel.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Hvad anvendes de indsamlede oplysninger til?
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og dine leveringsønsker videregives til transportøren, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

Når du betaler for dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til QuickPay, inklusive information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du på vores hjemmeside specifikt har efterspurgt det, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af e-mails med opdateringer om nye branchesmagninger (for engroskunder) eller opdateringer om ny lagerbeholdning fra en producent (for privat- og engroskunder). Du kan til enhver tid til- og afmelde dig disse mailinglister ved henvendelse til [email protected]. Alle mails indeholder også et link til afmelding.

Databehandlere

Vi sælger IKKE dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til teknisk drift af hjemmesiden og levering af services i forbindelse med brug af siden. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end til at opfylde deres aftale med os. De er desuden underlagt fortrolighed om disse data. Skriftlige databehandleraftaler er indgået med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Vi har vores hjemmeside hos Pinecode ApS. Pinecode ApS har adgang til persondata som du oplyser på vores hjemmeside i det omfang dette er nødvendigt for hjemmesidens funktionalitet samt at kunne gennemføre tjenester som brugeren udtrykkeligt har bedt om.

Pinecode ApS har indgået underdatabehandleraftale med QuickPay med det formål at sikre betalingsmodulets funktionalitet. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes udelukkende til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale og gemmes IKKE på Pinecodes servere efter endt transaktion.

Pinecode ApS og The Rocket Science Group (Mailchimp) opbevarer ligeledes kunders e-mailadresse, hvis der er givet samtykke til at denne anvendes til udsendelse af mails med opdateringer om ny lagerbeholdning fra en producent.

Kundeinformationer der anvendes i forbindelse med oprettelse og behandling af ordrer, og som efterfølgende opbevares for at overholde lovkrav om bogføring og regnskab (herunder navn, adresse, e-mailadresse, leveringsadresse, telefonnummer samt købhistorik) opbevares på servere hos virksomheden Support-IT Network A/S.

Websitet gør brug af Google Analytics, og vi kan gøre brug af persondata til at lave målrettet markedsføring på Facebook/Instagram. Både Google Analytics v/Google LLC og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her.

Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
– At få adgang til og få rettet i dine persondata
– At få slettet persondata

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine persondata. Klage kan indgives via formular på datatilsynet

Ønsker du ikke længere at vi skal opbevare eller behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du sende os en anmodning herom på [email protected].

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores mailinglister slettes, når dit samtykke til at modtage mails via mailinglister trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, du har lavet på hjemmesiden, vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav eller behandle reklamationer. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens krav.

Sikkerhed

Vi har gennemført nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Det gælder både persondata i elektronisk og fysisk form.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine persondata for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Versioner

Dette dokument er senest opdateret 16. september 2021.

Lieu-dit's Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tak for tilmeldingen
En email er på vej til din indbakke

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær blandt de første til at få besked om nye producenter, nyankommne vine og vine der sælges per allokation. Nyhedsbrevet udsendes typisk en gang om ugen.

Ønsker du at fjerne produktet
fra din kurv?