Antoine Lienhardt

Antoine er fjerde generation vinmager på familiedomænet Guyot-Lienhardt i Comblanchien. Siden han overtog driften af domænet 2011, er der sket en lang række meget ambitiøse tiltag der har løftet vinenes kvalitet til et imponerende højt niveau. Markarbejdet følger biodynamiske principper og er fuldt ECOCERT certificeret siden 2018, siden 2015 har traktoren været erstattet med hest og Antoine planter træer i markerne for at skærme hans marker fra nærliggende naboer der ikke har valgt en lige så samvittighedsfuld tilgang til markarbejdet. Kvaliteten af den indhøstede frugt har nået et så højt niveau at Antoine nu føler sig i stand til at arbejde med 100% helklaser og nul tilsat svovl under vinifikationen. Skånsomme macerationer uden kraftig ekstraktion, ingen tilsætninger, nul klaring og filtrering, og brugen af nyt fad er helt droppet. Som Antoine selv formulerer det, så skal træet findes i vinmarkerne, ikke i vinen. Det er vine der på bedste vis balancerer et klassisk, rent og bundseriøst udtryk med høj drikkeglæde og en meget umiddelbar tilgængelighed.

Produkter fra Antoine Lienhardt